Hakkımızda

Çevre ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEYBAM), 2010 yılında, endüstriyelleşme ile birlikte çevresel sistemler üzerinde gerçekleşen tahribatın ortaya konması ve bu tahribat etkisinde kalan tüm çevresel sistemlerin iyileştirilmesine yönelik aktivite ve ortaklıkların kurulabilmesi adına önemli bir alternatif olarak hayata geçirilmiştir.  Bu bağlamda, Çevre Mühendisliği, Kimya Bölümü ve Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği vb. farklı disiplinleri bünyesinde barındıran ÇEYBAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC.) Rektörlüğü'ne bağlı olarak araştırma, geliştirme başta olmak üzere pek çok özel şirket ve kamu kurum/kuruluşları ile ortak çalışmalarda yer alarak, tüm tecrübesini geniş bir çerçevede faaliyete çevirmektedir.

Gücünü İÜC. Rektörlüğü başta olmak üzere, Üniversitemizin tecrübeli öğretim üyesi kadrosundan alan ÇEYBAM, gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok faaliyeti başarı ile tamamlamıştır. 

İsim ve kabuk değiştirerek oldukça parlak bir sürece giren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın aktif merkezlerinden birisi olan ÇEYBAM, faaliyetlerini  bir adım öteye taşıyabilmek adına güncel süreçleri yakından takip etmektedir.