Galeri

 • "International Conference on Recycling and Reuse",  4-6 June 2014.
 • Uluslararası Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanım Konferansı 

  http://rr.istanbul.edu.tr/rr2014/


 • "International Conference on Recycling and Reuse", 28-30 September 2016.

 • Uluslararası Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanım Konferansı

  http://rr.istanbul.edu.tr/rr2016/index.html

 • "International Conference on Recycling and Reuse", 24-26 October 2018.
 • Uluslararası Geri Dönüşüm ve Tekrar Kullanım Konferansı

  http://rr.istanbul.edu.tr  ERANET Proje Toplantısı

  İÜC. Çevre Mühendisliği Bölümü'nün yürütücüsü olduğu ERANET projesi Ara Rapor toplantısı "WaterJPI WaterWorks2016 Mid-term Evaluation Meeting of RDI Projects" 27-28 Mart 2019 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid kentinde düzenledi. 

  Toplantıya Fakültemizi ve Müdürlüğü'müzü temsilen ağaıdaki öğretim üyeleri katılmıştır; 


  Prof.Dr. Hüseyin Selçuk - Çevre Mühendisliği Bölümü - Yürütücü - Önceki dönem ÇEYBAM Müdürü
  Doç.Dr. Atakan Öngen - Çevre Mühendisliği - Bölümü - Araştırmacı - ÇEYBAM Müdürü
  Doç.Dr. Serdar Aydın - Çevre Mühendisliği Bölümü - Araştırmacı

  Diğer Katılımcılar: 


  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - İzmir
  Dr.Öğr.Üyesi Hatice Eser Ökten

  University of Ontario, Institute of Technology - Kanada 
  Prof.Dr. İbrahim Dinçer

  Plataforma Solar de Almeria - İspanyan 
  Prof.Dr. Sixto Malato