Döner Sermaye

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:


a) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, Üniversitenin ilgili birimleriyle işbirliği içinde; çevre, jeoloji, hidrojeoloji, maden, jeofiziksel analizler, petrol ve doğal gaz analizleri, göl, akarsu ve deniz kirlenmesi analizleri ve önleme projeleri, hava, kara ve suda ulaştırma ve sanayi kaynaklı kirlilik analizleri ve önleme projeleri, toprak erozyonunun ve sellerin önlenmesi, dere yataklarının ıslahı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarında etüt, uygulamalı proje, laboratuvar analizleri ve buna benzer çalışmaları yapmak, rapor hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.


b) Çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik teknolojik uygulamalar ve üretim çalışmaları yapmak veya yaptırmak.


c) Çalışma alanları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde analiz laboratuvarı, atölye ve gözlem yerleri kurmak.


ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara katılmak, her türlü bilimsel yayın yapmak.


d) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, mezuniyet sonrası eğitim ve hizmet içi eğitim düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.


e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.Proje ve Döner Sermaye talepleri için Merkez Müdürlüğü ile irtibata geçilmelidir. 

İrtibat bilgileri için lütfen tıklayınız.


GÜNCELLENECEK